Thông tin tuyển dụng

 

TUYỂN DỤNG! 

Hiện TALY - DETALY đang cần tuyển các vị trí sau đây:

- Nhân viên Bán hàng (Sales Assistant)

- Nhân viên Online (Sales Online)

- Nhân viên Kho

Chi tiết và cách đăng ký theo form sau: https://bit.ly/3PnFabW

* Hoặc gửi hồ sơ qua địa chỉ mail:

📪 hr.talyshop@gmail.com

TALY sẽ chủ động liên hệ với những bạn phù hợp ❤